Puhunan In English – Translate “Puhunan” In English

What Is “Puhunan” In English? (Answers)

PUHUNAN IN ENGLISH – This article will teach you about the English translation of the word “puhunan” based on the context of the sentence.

There are several Filipino words that don’t have a direct translation in English, that’s why we need context in order to fully translate them.

Puhunan In English

What is “Puhunan”?

“Puhunan” is a Tagalog term that refers to the process of investing money for profit or material result.

What is “Puhunan” in English?

“Puhunan” can be directly translated as “investment”. The use of this word, however, may depend on the context of the sentence.

Here are some example sentences:

  1. Na-triple ni Ben ang kanyang puhunan sa loob ng dalawang buwan.
  2. Nais ni Angela na maglagay siya ng mas maraming pera sa puhunang iyon.
  3. Inaasahan ni Bob ang hindi bababa sa limang porsyento na kita sa kanyang puhunan.
  4. Umaasa si Danica ng magandang balik sa kanyang puhunan.

In English, these sentences could be translated as:

  1. Ben tripled his investment in two months.
  2. Angela wished she had put more money into that investment.
  3. Bob expected at least a five percent return on his investment.
  4. Danica is hoping for a good return on her investment.

Thank you for visiting Newspapers.ph. You may express your reactions or thoughts in the comments section. Also, you may follow us on Facebook.

For other Tagalog-English translations, visit HERE.

Leave a Comment